Spring naar content

Veelgestelde vragen

Samen met haar inwoners, ondernemers, verenigingen en organisaties werkt gemeente Hoeksche Waard aan de vitaliteit van het gebied. Een gemeente waar iedereen meedoet en tot zijn recht komt. Een vitale Hoeksche Waard waar het goed wonen, werken en vertoeven is.

Als uw klacht aan de voorwaarden voldoet, kunt u op verschillende manieren een klacht indienen. U kunt gebruik maken van het klachtformulier op deze website. Dit klachtformulier kunt u digitaal versturen of uitprinten en per post opsturen. Natuurlijk mag u ook een brief sturen. Onze adresgegevens vindt u bij Contact. Bij het indienen van uw klacht is het van belang dat u alle relevante informatie en documenten meestuurt zodat de Ombudscommissie een goed beeld krijgt van uw klacht.

De Ombudscommissie behandelt uitsluitend klachten over gemeenten en GR die bij haar zijn aangesloten. Dit zijn: Gemeente Hoeksche Waard en het SVHW.

Een wettelijke regel is bij voorbeeld een wet, maar het kan ook een algemene maatregel van bestuur zijn of een verordening van een gemeente of provincie. De Ombudscommissie mag uw klacht hierover niet onderzoeken.

U kunt uw klacht dan het beste voorleggen aan de instantie die heeft meegewerkt aan de betreffende wettelijke regel of die daar invloed op kan uitoefenen. Bijvoorbeeld (de fractie van een politieke partij in) de Tweede Kamer of de gemeenteraad.

De onderstaande onderwerpen komen vaak aan de orde in klachtbrieven:

  • de lange behandelingsduur van aanvragen en bezwaarschriften
  • niet reageren op vragen en verzoeken (om informatie)
  • (telefonische) bereikbaarheid van overheidsinstanties
  • de lange behandelingsduur van klachten
  • niet goed behandelen tijdens gesprekken

Nee, omdat de gemeente en GR een eigen ombudsvoorziening in het leven hebben geroepen is de Nationale ombudsman niet bevoegd klachten over de bij de OHW aangesloten organisaties te behandelen. Een oordeel van de OHW kan dus niet meer worden voorgelegd aan de Nationale ombudsman. Klachten over bij ons aangesloten organisaties, die toch bij de Nationale ombudsman worden ingediend, worden aan ons doorgestuurd.

Mocht uw klacht over een ander onderwerp gaan en u twijfelt of u hiervoor de Ombudscommissie kunt benaderen, neem gerust contact op.