Spring naar content

Ombudscommissie

Ombudscommissie

In contacten tussen de overheid en haar burgers gaat er wel eens iets mis. U bent bijvoorbeeld niet correct behandeld door een medewerker of ontvangt geen reactie op een vraag. In eerste instantie moet u dan naar de gemeente om een klacht in te dienen. Wanneer u vindt dat de gemeente onvoldoende aandacht aan uw klacht heeft besteed of als u het niet eens bent met het antwoord van de gemeente, kunt u een klacht indienen bij de Ombudscommissie Hoeksche Waard.

Het oordeel van de commissie, neergelegd in een rapport, is een eindoordeel. De gemeente en degene die de klacht indiende kunnen hiertegen niet in beroep gaan. De Ombudscommissie kan aanbevelingen doen aan de gemeente. De gemeente kan de aanbevelingen naast zich neerleggen, maar doet dit overigens in de meeste gevallen niet.

De Ombudscommissie is onafhankelijk en onpartijdig en kan haar werk in vrijheid doen. De aangesloten instanties mogen geen instructies geven over de werkwijze van de commissie.

Iedereen kan een klacht bij de Ombudscommissie indienen over één van de deelnemende instanties. Dit is kosteloos. U kunt een klacht indienen per brief, e-mail of via het formulier op deze site. Heeft u vragen, dan kunt u telefonisch contact opnemen met de contactpersoon van de Ombudscommissie.