Spring naar content

Klacht indienen

Voordat u een klacht kunt indienen bij de Ombudscommissie Hoeksche Waard moet uw klacht eerst zijn behandeld door de organisatie waar uw klacht over gaat. U moet dus eerst terecht bij Gemeente Hoeksche Waard of SVHW voordat u bij de Ombudscommissie terecht kunt.

Wanneer kunt u een klacht indienen?

U kunt alleen een klacht indienen bij de Ombudscommissie als deze voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • Uw klacht gaat over een gemeente of GR die is aangesloten bij de OHW, zoals hiervoor is vermeld
 • Uw klacht gaat over gedragingen van een bestuurder, een ambtenaar, een afdeling of een dienst van de gemeente of GR
 • U heeft al een klacht ingediend bij de gemeente of GR en deze klacht is afgehandeld
 • Uw gemeente of GR heeft de klacht niet langer dan één jaar geleden afgehandeld
 • Uw klacht gaat niet over de inhoud van wettelijke regels of over (gemeentelijk) beleid
 • Uw klacht gaat niet over een uitspraak van een rechter
 • Uw klacht gaat niet over de inhoud van een besluit waartegen u bezwaar of beroep kunt indienen bij de gemeente of de rechter

Hoe kunt u een klacht indienen?

Is uw klacht behandeld door de gemeente of GR, dan kunt u kunt een klacht indienen bij de Ombudscommissie Hoeksche Waard.

Of stuur een brief of een e-mail. Ons postadres is:

Ombudscommissie Hoeksche Waard, p/a gemeente Gemeente Hoeskche Waard, Postbus 2003, 3260 EA Oud-Beijerland, tel. 088-6471869.

E-mail: info@ombudscommissiehoekschewaard.nl

In de brief en e-mail moeten in ieder geval staan:

 • Uw naam, adres en telefoonnummer
 • De dagtekening
 • De reden(en) waarom u een klacht indient
 • Een omschrijving van het gedrag waartegen de klacht is gericht
 • Een aanduiding wanneer de gedraging heeft plaatsgevonden
 • De manier waarop u een klacht bij de gemeente of GR heeft ingediend en mogelijk de bevindingen van het onderzoek naar de klacht door de gemeente of GR
 • Uw handtekening als u een brief stuurt

Wij adviseren u bij de klacht kopieën van eventueel schriftelijk bewijsmateriaal mee te sturen. Dit kunnen bijvoorbeeld eerdere klachtbrieven of andere belangrijke documenten zijn. De Ombudscommissie betrekt deze stukken bij haar onderzoek. Wanneer u het digitale klachtenformulier invult, kunt u eventueel schriftelijk bewijsmateriaal per e-mail of per post nazenden naar:

Ombudscommissie Hoeksche Waard, Postbus 2003, 3260 EA Oud-Beijerland.

Soorten klachten

Een klacht die u indient bij de Ombudscommissie moet gaan over het gedrag van een bestuurder, een ambtenaar, een afdeling of een dienst. Het probleem varieert per klacht, maar voorbeelden van klachten zijn:

 • De lange behandelingsduur van aanvragen en bezwaarschriften
 • Niet reageren op vragen en verzoeken (om informatie)
 • (Telefonische) bereikbaarheid van overheidsinstanties
 • De lange behandelingsduur van klachten
 • Niet goed behandelen tijdens gesprekken